За словами голови Сумської облдержадміністрації Романа ГРИЩЕНКА, документ, націлений на розбудову економіки регіону, створення комфортних умов проживання для мешканців Сумщини

«Маю надію, що сьогоднішнє підписання Регіональної угоди на новий термін – це впевнений крок до подальшої тісної співпраці всіх сторін соціального діалогу – представників органів влади, профспілок та роботодавців. Сподіваюсь, що, дотримуючись цієї Угоди, ми зможемо побудувати економічно сильний регіон та заможне і справедливе громадянське суспільство. Тільки спільними зусиллями можливо змінити в регіоні ситуацію на краще», – наголосив Роман Грищенко.

Згідно з Угодою, обласна влада зобов’язується, зокрема, вживати заходів для поліпшення інвестиційного клімату на території області; розглядати проблемні питання щодо розвитку економіки, підприємств окремих галузей за участю представників профспілок та роботодавців; сприяти створенню ринкової інфраструктури, активізації роботи продовольчих та оптових ринків, а також забезпеченню належних умов для реалізації сільськогосподарської продукції товаровиробниками різних форм власності; вживати заходи щодо проведення своєчасних та в повному обсязі розрахунків з підприємствами, замовниками яких є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та бюджетні установи, що утримуються за кошти місцевих бюджетів; брати участь у формуванні регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці тощо.

Роботодавці мають, згідно з угодою, своєчасно інформувати профспілки про прийняття рішень відносно реформування, реструктуризації підприємств для вжиття узгоджених, спільних заходів щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників; надання всебічної підтримки працівникам, які схильні до технічної творчості; сприяти забезпеченню роботодавцями соціального захисту працівників; забезпечувати на підприємствах усіх форм власності розвиток колективно-договірних і трудових відносин; удосконалювати систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників тощо.

Профспілки, у свою чергу, згідно з угодою, зобов’язуються брати участь у розробленні обласних програм та стратегій економічного та соціального розвитку; розробляти та опрацьовувати проекти колективних договорів; ініціювати роботу з укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності; здійснювати громадський контроль за додержанням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних, трудових відносин тощо.

Голова облдержадміністрації під час зустрічі розповів, що Сумська область наразі має досягнення за багатьма напрямками соціального і економічного розвитку. Зокрема, за результатами дослідження «Євромапа України», підготовленому аналітичним Центром «Нова Європа», у загальному списку євроінтеграції регіонів Сумська область посідає 6 місце. За показником росту експорту послуг до країн ЄС – перше місце. Також у нашого регіону непоганий результат і за індикатором росту експорту товарів – входимо до п’ятірки лідерів. За рівнем економічної інтеграції Сумщина посіла друге місце.