Розпорядження голови Охтирської районної ради від  06.01.2017 № 3 «Про робочу групу з впровадження громадського бюджету (бюджет участі) в Охтирському районі»

Протокол від 11.01.2017

 

Склад робочої групи з впровадження громадського бюджету (бюджет участі) в Охтирському районі

Шевченко

Василь Михайлович

-

Голова робочої групи, заступник голови Охтирської районної ради

Марченко

Руслан Петрович

-

Секретар робочої групи, начальник відділу з питань співробітництва та інвестицій виконавчого апарату Охтирської районної ради

Члени робочої групи:

 

 

Литвиненко

Володимир Васильович

-

Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Охтирської районної ради  (за згодою)

Мокроусова

Катерина Сидорівна

-

Пологівський сільський голова (за згодою)

Олефіренко

Ольга Федорівна

-

Височанський сільський голова (за згодою)

Пихтін

Олександр Михайлович

-

Комишанський сільський голова (за згодою)

Сакович

Зоя Юріївна

-

Керуючий справами виконавчого апарату Охтирської районної ради

 

Положення про робочу групу з впровадження громадського бюджету (бюджет участі) в Охтирському районі

1. Робоча група з впровадження громадського бюджету (бюджет участі) в Охтирському районі (далі – робоча група) – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням голови Охтирської районної ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в Охтирському районі.

2. До складу входять представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади району, інститутів громадянського суспільства, які виявили ініціативу приймати у ній участь та належать до територіальної громади Охтирського району.

3. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови Охтирської районної ради на основі пропозицій від представників інститутів громадянського суспільства територіальної громади Охтирського району та робочої групи.

4. Припинення членства в робочій групі здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

5. Робоча група працює у формі відкритих засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу робочої групи. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого робочої групи має вирішальне значення.

6. Свої засідання, висновки та рішення оформлюються у формі протоколів та оприлюднюються на веб-сайті Охтирської районної ради.

7. Функції робочої групи:

- приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Охтирському районі;

- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі;

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі;

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі на постійних депутатських комісіях та пленарних засіданнях районної ради;

- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів Охтирської районної державної адміністрації, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, голів місцевих рад з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань.

8. Робоча група діє на підставі Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Охтирському районі затверджений рішенням Охтирської районної ради сьомого скликання від 07.12.2016 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Охтирському районі»