На Урядовому порталі оприлюднено постанову КМУ щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році. Документом, який розроблений Мінекономіки спільно з МОН, затверджено обсяги державного замовлення у 2021 році та перелік державних замовників

«Цьогоріч спільно з Міністерством економіки України визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці. Державне замовлення збільшено на інженерно-технічні та природничі спеціальності, зокрема такі, як «Кібербезпека», «Мікро- та наносистемна техніка», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Авіоніка», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ.

У зв’язку зі збільшенням кількості випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти було збільшено кількість державного замовлення на бюджетні місця.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 тис. 938 фахівців, зокрема:

- 37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

- 87 тис. 739 бакалаврів;

- 59 тис. 986 магістрів.

На підготовку бакалаврів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, держзамовлення збільшено на такі галузі технічного та освітнього профілю:

- «Автоматизація та приладобудування» – 26,99%;

- «Механічна інженерія» – 17,73%;

- «Архітектура та будівництво» – 14,2%;

- «Аграрні науки та продовольство» – 12,59%;

- «Хімічна та біоінженерія» – 9,43%;

- «Біологія» – 9,38%;

- «Освіта» – 6,54%;

- «Електроніка та телекомунікації» – 6,57%;

- «Природничі науки» – 6,45%;

- «Електрична інженерія» – 6,37%;

- «Інформаційні технології» – 5,57%;

- «Математика та статистика» – 5,51%;

- «Соціальна робота» – 3,64%;

- «Транспорт» – 3,43%

- «Культура і мистецтво» – 1,89%.

Водночас зменшено кількість державних місць на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на такі галузі:

- «Право» – 30%;

- «Управління та адміністрування» – 27,73%;

- «Соціальні та поведінкові науки» – 28,24%.

На підготовку магістрів для закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, виділено 47 тис. 865 місць. У 2021 році до магістратури збільшено обсяг на такі галузі: «Механічна інженерія», «Електрична інженерія», «Електроніка та телекомунікації», «Виробництво та технології» та «Архітектура будівництва».

На аспірантуру обсяг державних місць становить 3 тис. 125 (2 тис. 600 – стаціонарна форма навчання, 525 – вечірня форма) та 305 на докторантуру. Порівняно з 2020 роком обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в закладах вищої освіти МОН збільшений на 100 осіб денної форми навчання, через докторантуру – на 10 осіб.

Для забезпечення державного замовлення на 2021 рік Уряд спрямував 42,5 млрд грн, зокрема:

- на підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 млрд грн;

- на підготовку робітничих кадрів – 567,4 млн грн;

- на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 млрд грн.

Нагадаємо, триває конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Джерело: http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/25605-mon-oprylyudneno-obsyahy-derzhavnoho-zamovlennya-na-2021-rik.html