Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" кожен має право звернутися до Охтирської районної ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту, та отримати необхідну йому інформацію, розпорядником якої є Охтирська районна рада.

Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

  • усно (безпосередньо в каб. № 1)
  • телефоном: 2-20-82
  • факсом: 2-20-82
  • електронною поштою за спеціальною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • письмово за адресою: вул. Київська, 1 , м. Охтирка, 42700

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

 

Форма запиту на публічну інформацію

 

Безкоштовно надається інформація, що стосується особи запитувача та інформація, що становить суспільний інтерес. Відповідь на запит на інформацію здійснюється безкоштовно, але якщо відповідь надається в письмовій формі, і вона перевищує 10 сторінок, то на підставі розпорядження голови  стягується плата за копіювання та друк.

Відповідь запитувачу надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на поштову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Охтирська районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли Охтирська районна рада, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо Охтирська районна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, то згідно з частиною 3 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, обласна державна адміністрація має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді Охтирською районною радою запитів на інформацію, мають право звернутись до голови Охтирська районна рада або до суду.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.