Стартувала благодійна програма «Поліпшення житлових умов»

Відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – чорнобильці), Благодійна організація «Чорнобильський фонд здоров’я» (далі – Організація) відкрила благодійну програму «Поліпшення житлових умов» (далі – Програма).

Програма працюватиме до 31 грудня 2025 року з єдиною метою покращити житлові умови чорнобильцям, які потребують соціального захисту, яким житло повинно надаватися державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату.

За умовами Програми та за рахунок благодійних пожертв міжнародних партнерів, Організація буде відшкодовувати забудовникам до 75% вартість житла.

Чорнобильці, які бажають прийняти участь в Програмі, повинні самостійно звернутися до Організації.

Програма відкрита лише для чорнобильців, членів Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців», яка є партнером Організації у її благодійній діяльності.

Детальна інформація стосовно умов Програми знаходиться у положенні про благодійну програму «Поліпшення житлових умов».

Пропозиція для чорнобильців

До кінця 2016 року Організація придбає всі недобудови, які будуть запропоновані забудовниками та органами місцевого самоврядування на всій території України. Починаючи з 2017 року, на підставі сформованої чорнобильської черги, Організація розпочне оформлення документів по отриманню земельних ділянок для майбутнього будівництва.

Програма працює лише для чорнобильців, які стоять в черзі на поліпшення житлових умов, та на відселення з постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи територій.

В межах Програми, на Інтернет сайті Організації буде постійно розміщуватися інформація щодо об’єктів недобудов, на придбання житла в яких чорнобильці можуть зареєструватися. В першу чергу житло отримають ті чорнобильці, які мають можливість сплатити 25% від вартості житла. Другою чергою житлом будуть забезпечені ті чорнобильці, які зможуть скористатися пропозицією Організації щодо отримання фінансування на підставі заборгованості держави за рішенням судів.

Вважаючи на те, що не всі чорнобильці мають можливість сплатити 25% від вартості житла, Організація пропонує усім бажаючим прийняти участь в цій програмі, зареєструватися та як можливу оплату своєї частки за житло, надати Організації рішення судів з питань заборгованості держави по недоплаченим пенсіям, коштів за оздоровлення, харчування тощо, відповідно до обов’язку держави згідно положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII.

Інформація для чорнобильців

Чорнобильці, які бажають бути включеним до Програми мають бути членами Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців». Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту Організації та власноруч заповнити заяву про вступ в цю організацію.

Тільки після прийняття у члени Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців», чорнобильці набувають право бути включеними до Програми.

Для участі в Програмі необхідно надіслати на почтову адресу Організації копії своїх особистих документів, а саме:

роздруковану та заповнену заяву про вступ в Громадську організацію «Всеукраїнський союз чорнобильців»;
роздруковану та заповнену заяву про включення до благодійної програми «Поліпшення житлових умов»;
копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;
копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (з вкладкою до посвідчення за її наявністю);
оригінал довідки про реєстрацію в черзі на поліпшення житлових умов від 2016 року.
У разі відсутності довідки про реєстрацію в черзі на поліпшення житлових умов, бажаючи чорнобильці можуть самостійно зареєструватися в такій черзі в органах місцевого самоврядування.

Вирішення житлових питань на законодавчому рівні

Вирішення житлових питань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на законодавчому рівні урегульовано Житловим Кодексом Української РСР, постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII, та для осіб, віднесених до категорії 1 (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди – чорнобильці), постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1589 «Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь–якого ступеня або стали інвалідами, дітям–інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1».

Відповідно до положень ст. 32, розділу VI, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII:

1) Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм в особисту власність.

2) Громадяни, які самостійно переселяються або переселилися відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, за новим місцем проживання включаються підприємствами, установами та організаціями, де вони працевлаштовані, або місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла без подання документів про здачу приміщення, яке вони займали. При цьому громадяни, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгою, передбаченою пунктом 10 статті 20 цього Закону, незалежно від реєстрації місця проживання.
Громадяни, які з різних причин не можуть працевлаштуватися та поселитися за обраним місцем проживання, зараховуються до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла при районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад на підставі направлення, виданого у встановленому порядку. Особи, які після відселення або самостійного переселення повернулися на території радіоактивного забруднення, права на повторне одержання направлення не мають.
Проживання без реєстрації місця проживання та неможливість працевлаштування зазначених у цій статті громадян не можуть бути підставою для відмови у взятті на квартирний облік і наданні житла в будь-якому населеному пункті України.
Органи місцевого самоврядування щорічно виділяють для забезпечення жилою площею вказаних громадян 15 процентів всього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям, на території яких самостійно переселяються громадяни з території радіоактивного забруднення, цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що самостійно переселилися.

3) Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві особистої власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, – за їх залишковою балансовою вартістю.
Якщо жила площа будинку (квартири), що купується, перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї, вартість зайвої площі і частини надвірних будівель, збудованих не за встановленими проектами, сплачує громадянин.
Громадянам, які збудували чи купили за власні кошти жилі будинки садибного типу з надвірними будівлями, а також жилі приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відшкодовується їх вартість у розмірах, визначених місцевими Радами народних депутатів за обраним місцем проживання.
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства і громадяни, а також власники жилих будинків і квартир звільняються від сплати державного мита при укладенні договорів купівлі-продажу будинків і квартир.
Кабінет Міністрів України виділяє Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, на територію яких самостійно переселяються (переселилися) громадяни відповідно до статті 4 цього Закону, капіталовкладення для придбання житла.

4) Громадяни мають право на індивідуальне житлове будівництво з позачерговим одержанням земельних ділянок з гарантованим забезпеченням необхідними будівельними матеріалами, укладанням договорів з підрядними організаціями на будівництво будинків садибного типу, а також на позачерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів незалежно від строків проживання і реєстрації місця проживання у даному населеному пункті. При цьому громадянам Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем будівництва житла виділяються кошти з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї.
Розмір і порядок виділення коштів для будівництва житла встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. Кошти на будівництво житла відраховуються з загальних капіталовкладень, які виділяються Кабінетом Міністрів України для будівництва житла. У цьому разі громадяни втрачають право на забезпечення житлом, передбачене пунктами 1, 2, 3 цієї статті.
За згодою громадян їм можуть передаватись у приватну власність незавершені будівництвом будинки садибного типу для закінчення будівництва за власні кошти. Порядок надання таких будинків визначається Кабінетом Міністрів України. Пільгами, передбаченими цим пунктом, громадяни мають право скористатися один раз.

5) Громадяни, переселені у тимчасові жилі приміщення, мають право на наступне позачергове за окремим списком забезпечення постійним благоустроєним житлом або на створення умов для будівництва відповідно до пункту 4 цієї статті.

Передбаченими цією статтею пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз.

Адреса для листування

Благодійна організація «Чорнобильський фонд здоров’я»
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.